Екип


гл.ас. Милена Кулева, д-р
доц. Милена Кулева, д-р

Доц. Милена Кулева, д-р

Ръководител на ЦИОТ

Департамент по „Езиково обучение и информационни технологии“

каб. 502 / +359 2 4014 325

milena.kuleva@nsa.bg

проф. Огнян Миладинов, ДН
проф. Огнян Миладинов, ДН

Проф. Огнян Миладинов, ДН

Заместник ректор по Научната и международна дейност

каб. 101 / +359 2 4014 101

ogimil@nsa.bg

доц. Иван Славчев, д-р
доц. Иван Славчев, д-р

Доц. Иван Славчев, д-р

Заместник декан на факултет „Спорт“

кат. „Мениджмънт и история на спорта“

каб. 233 / +359 2 4014 398

ivan.slavchev@nsa.bg

доц. Михаил Кончев, д-р
проф. Михаил Кончев, д-р

Проф. Михаил Кончев, д-р

Катедра „Теория на спорта“

каб. 435 / +359 2 4014 376

mkonchev@nsa.bg


В зависимост от дейностите, които центърът изпълнява, екипът се допълва и с други членове на академичния състав на НСА „Васил Левски“