Библиотека


Тук ще намерите публикувани материали и връзки към полезни сайтове за дигитални образователни ресурси.  • Интерактивни тестове със състезателен елемент:
  • Безплатен софтуер, за обработване на различните видове файлове:
  • Интерактивни презентации с възможности за обратна връзка от аудиторията:
  • Излъчване в интернет: