Kурсове


Предстоящи курсове

Очаквайте обяви за нови курсове тук…


Проведени курсове

В периода 13-17 ноември 2023 г. се проведе курс с практическа насоченост, включващ работа с Google Sites и Excel. Записите от курса можете да видите на следните адреси:

Ден 1 – 13.11.2023 г.  https://youtu.be/4-PTnKfC8Is

Ден 2 – 14.11.2023 г.  https://youtu.be/–WUGYBg6AI

Ден 3 – 16.11.2023 г.  https://youtu.be/Dz5-9TUV0W8

Ден 4 – 17.11.2023 г.  https://youtu.be/E2SoGo3R950


Екипът на центъра на последните представяния на проекти

През 2022 година се проведе обучение по иновативни образователни технологии за преподаватели от НСА „Васил Левски“ по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.

Снимки от проведените два цикъла на обучение и срещите за представяне на разработените проекти можете да видите на Страницата на обученията по дигитални умения през 2022 година