Kурсове


Предстоящи курсове

Следете тук за предстоящи курсове за обучение по дигитални и иновативни образователни технологии


Проведени курсове

Екипът на центъра на последните представяния на проекти

През 2022 година се проведе обучение по иновативни образователни технологии за преподаватели от НСА „Васил Левски“ по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“.

Снимки от проведените два цикъла на обучение и срещите за представяне на разработените проекти можете да видите на Страницата на обученията по дигитални умения през 2022 година