Автор: islavchev

  • Курс за обучение в дигитални умения за преподаватели от НСА „Васил Левски“

    Центърът за иновативни образователни технологии при НСА „Васил Левски“ организира нов курс за обучение в дигитални умения за всички преподаватели. Курсът ще се проведе в периода 13 – 17 ноември 2023 г. Заниманията ще бъдат с практическа насоченост за по-пълноценно усвояване на материала. Желаещите да се включат в обучението трябва да попълнят формуляр на следния…